Sypniewski, G. (2015) “Metody wizyjne w automatyzacji spawania; Vision methods in automation of welding”, Welding Technology Review, 87(1). doi: 10.26628/wtr.v87i1.24.