Mosińska, S., Lange, A., Pstruś, J. and Gancarz, T. (2013) “Badania właściwości stopów lutowniczych na bazie eutektyki Zn-Al z dodatkiem miedzi”, Welding Technology Review, 85(9). doi: 10.26628/wtr.v85i9.196.