Grochala, Daniel, Emilia Bachtiak-Radka, and Sara Dudzińska. 2016. “Badania Cech Powierzchni Z Wykorzystaniem Optycznych Metod Skaningowych – Wymagania I Pomiary Zgodnie Z Wytycznymi Serii PN-EN ISO 25178”. Welding Technology Review 88 (10). https://doi.org/10.26628/wtr.v88i10.693.