MIRSKI, Z.; WOJDAT, T.; BANYŚ, K.; FAŁEK, Z. Technologia naprawy wysięgnika ładowarko-koparki przy wspomaganiu MES; The repair technology of digger-excavator boom made with the support of FEM. Welding Technology Review, v. 86, n. 9, 10 Sep. 2014.