ADAMIEC, J.; TOMASZEWSKA, A. Wpływ technologii spawania rur ożebrowanych ze stali austenitycznej na strukturę połączenia rura – płaskownik. Welding Technology Review, v. 88, n. 2, 10 Feb. 2016.