MOSIŃSKA, S.; LANGE, A.; PSTRUŚ, J.; GANCARZ, T. Badania właściwości stopów lutowniczych na bazie eutektyki Zn-Al z dodatkiem miedzi. Welding Technology Review, v. 85, n. 9, 10 Sep. 2013.