Mirski, Z., Wojdat, T., Banyś, K., & Fałek, Z. (2014). Technologia naprawy wysięgnika ładowarko-koparki przy wspomaganiu MES; The repair technology of digger-excavator boom made with the support of FEM. Welding Technology Review, 86(9). https://doi.org/10.26628/wtr.v86i9.89