Grochala, D., Bachtiak-Radka, E., & Dudzińska, S. (2016). Badania cech powierzchni z wykorzystaniem optycznych metod skaningowych – wymagania i pomiary zgodnie z wytycznymi serii PN-EN ISO 25178. Welding Technology Review, 88(10). https://doi.org/10.26628/wtr.v88i10.693