Adamiec, J., & Tomaszewska, A. (2016). Wpływ technologii spawania rur ożebrowanych ze stali austenitycznej na strukturę połączenia rura – płaskownik. Welding Technology Review, 88(2). https://doi.org/10.26628/wtr.v88i2.565