Adamiec, J., & Januszkiewicz, M. (2015). Ocena odporności na korozję wysokotemperaturową złączy spawanych laserowo rur ożebrowanych wykonanych ze stopów niklu. Welding Technology Review, 87(10). https://doi.org/10.26628/wtr.v87i10.495