Sypniewski, G. (2015). Metody wizyjne w automatyzacji spawania; Vision methods in automation of welding. Welding Technology Review, 87(1). https://doi.org/10.26628/wtr.v87i1.24