Mosińska, S., Lange, A., Pstruś, J., & Gancarz, T. (2013). Badania właściwości stopów lutowniczych na bazie eutektyki Zn-Al z dodatkiem miedzi. Welding Technology Review, 85(9). https://doi.org/10.26628/wtr.v85i9.196