Sarniak, Łukasz, Szwed, M., & Karczewski, R. (2013). Zastosowanie symulacji numerycznych w badaniach ultradźwiękowych detali kompozytowych. Welding Technology Review, 85(12). https://doi.org/10.26628/wtr.v85i12.164