(1)
Grochala, D.; Bachtiak-Radka, E.; Dudzińska, S. Badania Cech Powierzchni Z Wykorzystaniem Optycznych Metod Skaningowych – Wymagania I Pomiary Zgodnie Z Wytycznymi Serii PN-EN ISO 25178. Weld. Tech. Rev. 2016, 88.