(1)
Górka, J.; Czupryński, A.; Kik, T.; Piotrowski, M. Modyfikacja Struktury I właściwości Napoin Wykonanych łukiem Krytym. WeldTechRev 2011, 83.