(1)
Górka, J.; Czupryński, A.; Kik, T.; Piotrowski, M. Modyfikacja Struktury I właściwości Napoin Wykonanych łukiem Krytym. Weld. Tech. Rev. 2011, 83.