[1]
Ładecki, B. and Matachowski, F. 2016. Problemy związane z oceną stanu technicznego rurociągów gazowych. Welding Technology Review. 88, 10 (Oct. 2016). DOI:https://doi.org/10.26628/wtr.v88i10.675.