[1]
Adamiec, J. and Tomaszewska, A. 2016. Wpływ technologii spawania rur ożebrowanych ze stali austenitycznej na strukturę połączenia rura – płaskownik. Welding Technology Review. 88, 2 (Feb. 2016). DOI:https://doi.org/10.26628/wtr.v88i2.565.