[1]
Golański, G., Lachowicz, M., Słania, J., Kępa, J. and Marszałek, P. 2014. Napoiny z nadstopu Haynes 625 na ścianach szczelnych ze stali 16Mo3; Padding welds of Haynes 625 superalloy on the sheet pile walls made of 16Mo3 steel. Welding Technology Review. 86, 8 (Aug. 2014). DOI:https://doi.org/10.26628/wtr.v86i8.53.