Analiza morfologii przełomów udarnościowych złączy spawanych ze staliwa dla energetyki typu Cr-Mo z dodatkiem metali ziem rzadkich

Andrzej Skrzypczyk, Justyna Kasińska, Piotr Furmańczyk

Abstrakt


W artykule przedstawiono wyniki badań makro- i mikroskopowych oraz pomiary twardości doczołowych złączy spawanych ze staliwa G17CrMo5-5. Ponadto została przeprowadzona analiza morfologii przełomów udarnościowych złączy spawanych. Złącza spawane wykonano metodą TIG.


Słowa kluczowe


cast; welding; TIG; hardness; morphology

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kocańda S.: Fatigues destroying of metals, WNT, Warszawa, 1978.

Kalandyk B., Zapała R., Sobula S., Górny M., Boroń Ł.: Characteristics of low nickel ferritic-austenitic corrosion resistant cast steel, Metalurgija, 53, 2014, 4, pp. 613-616.

Ślęzak T., Śnieżek L., Torzewski J.: Ocena zmęczeniowego pękania stali S960QL w warunkach występowania odkształceń plastycznych, XV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Kielce, Polska, 2015.

Orłowicz A.W., Mróz M., Tupaj M., Trytek A.: Ocena przełomów po badaniach zmęczeniowych stopu C355, Archives of Foundry, 5, 2005, 15, s. 298-303.

Chakraborti P.C., Kundu A., Dutta B.K.: Weilbull analysis of low temperaturę fracture stress data of 20MnMoNi55 and SA333 (Grade 6) steels, Materials Science & Engineering A, 594, 2014, pp. 89-97.

Skrzypczyk A., Kasińska J., Furmańczyk P.: Analiza morfologii przełomów udarnościowych złączy spawanych ze staliwa G17CrMo5-5, Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych, Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa, Istebna, 13-14 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa. Pod red. Jacka Górki, Komisja Odlewnictwa PAN, Oddział Katowice, Gliwice, 2017,

s. 291-298.

Gajewski M., Kasińska J.: Rare earth metals influence on mechanical properties and crack resistance of GP240GH and G17CrMo5-5 cast steels, Archives of Foundry Engineering, vol. 9, no. 4, 2009, pp. 37-44.

ASTM E 1737-96 Standard Test Method for J-Integral Characterization for Fracture Toughness American Society for Testing and Materials (ASTM), Pensylwania.

Dzioba I., Kasińska J., Pała R.: The Influence Of The Rare Earth Metals Modification On The Fracture Toughness Of G17CrMo5-5 Cast Steel At Low Temperatures, Archives of Metallurgy and Materials, 60, 2015, 2A, pp. 773-777.

Skrzypczyk A., Kasińska J.: Spawanie staliwa Cr-Mo z dodatkiem pierwiastków ziem rzadkich metodą TIG, Przegląd Spawalnictwa, vol. 89 (6), 2017, s. 10-14.

PN-EN ISO 21952-A Materiały dodatkowe do spawania – Druty elektro- dowe.

PN-EN ISO 14175:2009P Materiały dodatkowe do spawania – Gazy i mieszaniny gazów do spawania i procesów pokrewnych.

ISO 9016:2012 Destructive tests on welds in metallic materials – Impact tests – Test specimen location, notch orientation and examination.

Waudby P.E.: Rare earth additions to steel, Inter. Metals Rev.,T23, 1978.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v90i6.928

Refbacks

  • There are currently no refbacks.