Analysis of the morphology of impact fractures of welded joints made of cast steel for the power industry of the Cr-Mo type with the addition of rare earth metals

Andrzej Skrzypczyk, Justyna Kasińska, Piotr Furmańczyk

Abstrakt


The article presents the results of tests of butt welded joints, ie. hardness distribution, macro and microstructure. Analysis of surface morphology of impact fractures of G17CrMo5-5 welded joints was carried out. The welding process was carried out on two types of melts, ie. without modification and with addition of rare earth metals (REM) to liquid metal. Welded joints were made using the TIG method.


Słowa kluczowe


cast steel; welding; TIG; hardness; morphology

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kocańda S.: Fatigues destroying of metals, WNT, Warszawa, 1978.

Kalandyk B., Zapała R., Sobula S., Górny M., Boroń Ł.: Characteristics of low nickel ferritic-austenitic corrosion resistant cast steel, Metalurgija, 53, 2014, 4, pp. 613-616.

Ślęzak T., Śnieżek L., Torzewski J.: Ocena zmęczeniowego pękania stali S960QL w warunkach występowania odkształceń plastycznych, XV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Kielce, Polska, 2015.

Orłowicz A.W., Mróz M., Tupaj M., Trytek A.: Ocena przełomów po badaniach zmęczeniowych stopu C355, Archives of Foundry, 5, 2005, 15, s. 298-303.

Chakraborti P.C., Kundu A., Dutta B.K.: Weilbull analysis of low temperaturę fracture stress data of 20MnMoNi55 and SA333 (Grade 6) steels, Materials Science & Engineering A, 594, 2014, pp. 89-97.

Skrzypczyk A., Kasińska J., Furmańczyk P.: Analiza morfologii przełomów udarnościowych złączy spawanych ze staliwa G17CrMo5-5, Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych, Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa, Istebna, 13-14 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa. Pod red. Jacka Górki, Komisja Odlewnictwa PAN, Oddział Katowice, Gliwice, 2017,

s. 291-298.

Gajewski M., Kasińska J.: Rare earth metals influence on mechanical properties and crack resistance of GP240GH and G17CrMo5-5 cast steels, Archives of Foundry Engineering, vol. 9, no. 4, 2009, pp. 37-44.

ASTM E 1737-96 Standard Test Method for J-Integral Characterization for Fracture Toughness American Society for Testing and Materials (ASTM), Pensylwania.

Dzioba I., Kasińska J., Pała R.: The Influence Of The Rare Earth Metals Modification On The Fracture Toughness Of G17CrMo5-5 Cast Steel At Low Temperatures, Archives of Metallurgy and Materials, 60, 2015, 2A, pp. 773-777.

Skrzypczyk A., Kasińska J.: Spawanie staliwa Cr-Mo z dodatkiem pierwiastków ziem rzadkich metodą TIG, Przegląd Spawalnictwa, vol. 89 (6), 2017, s. 10-14.

PN-EN ISO 21952-A Materiały dodatkowe do spawania – Druty elektro- dowe.

PN-EN ISO 14175:2009P Materiały dodatkowe do spawania – Gazy i mieszaniny gazów do spawania i procesów pokrewnych.

ISO 9016:2012 Destructive tests on welds in metallic materials – Impact tests – Test specimen location, notch orientation and examination.

Waudby P.E.: Rare earth additions to steel, Inter. Metals Rev.,T23, 1978.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v90i6.928

Refbacks

  • There are currently no refbacks.