Próba łączenia kompozytów metalowo-ceramicznych za pomocą spawania metodą TIG

Konrad Ogonowski, Jan Wysocki, Katarzyna Gawdzińska, Wojciech Przetakiewicz

Abstrakt


Wprowadzanie materiałów nowej generacji o podwyższonych właściwościach mechanicznych i eksploatacyjnych zwiększa niezawodność środków transportu wodnego, a tym samym bezpieczeństwo żeglugi i obniża koszty eksploatacyjne. Do tej grupy należą odlewane metalowe materiały kompozytowe. Brak jest jednak ciągle precyzyjnego i szybkiego opisu metody łączenia tych tworzyw, co znacznie utrudnia ich wykorzystanie. Dlatego trwają pracę nad doborem do- brych jakościowo metod ich spajania. W niniejszej pracy podjęto próbę łączenia odlewanych kompozytów typu AlSi/SiC przez spawanie metodą TIG prądem stałym.


Słowa kluczowe


aluminiun-ceramic composites;TIG welding

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Sobczak J.: Kompozyty metalowe, Instytut Odlewnictwa i Instytut Transportu Samochodowego, Kraków – Warszawa, 2001.

Gawdzinska K., Bryll K., Nagolska D.: Influence of Heat Treatment on Abrasive Wear Resistance of Silumin Matrix Composite Castings, Arch. Metall. Mater., Vol. 61, 2016, No 1, pp. 177-182, DOI: 10.1515/amm-2016-00310.

Gawdzińska K., Chybowski L., Przetakiewicz W.: Proper matrix-re- inforcement bonding in cast metal matrix composites as a factor of their good quality, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 2016, DOI: 10.1016/j.acme.2015.11.004.

Wysocki J.: Spajanie kompozytów na osnowie stopów aluminiowo-krzemowych zbrojonych cząstkami węglika krzemu, Praca doktorska, Akade- mia Morska w Szczecinie, 2009.

Wojciechowski A., Sobczak J.: Kompozyty metalowe w przemyśle samochodowym, IV seminarium Kompozyty 2000, Teoria i praktyka, Częstochowa, 2000.

Irving B.: What’s Being Done to Weld Metal-Matrix Composites, Welding Journal, pp. 65-67, June 1991.

Ellis D., Gittos M.F., Threadgill P.L.: Joining Aluminium Based Metal Matrix Composites, Materials World, Vol. 2, No.8, pp. 415-417.

Lean P.P., Gil L., Ureña A.: Dissimilar welds between unreinforced AA6082 and AA6092/SiC/25p composite by pulsed-MIG arc welding using unreinforced filler alloys (Al-5Mg and Al-5Si), Journal of Materials Processing Technology 143-144, 2003, pp. 846-850.

Gawdzińska, K.: Quality features of metal matrix composite castings, Archives of metallurgy and materials, Vol. 58, issue 3, 2013, pp. 659-662, DOI: 10.2478/amm-2013-005.

Midling O.T., Grong O.: A Process Model For Friction welding Of Al- Mg-Si And Al-SiC Metal Matrix Composites – II. HAZ Microstructure and Strength Evolution, Acta Metallurgica Materiala, Vol. 42, No. 5, pp. 1611-1622, 1994.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v90i5.897

Refbacks

  • There are currently no refbacks.