Powrót do podstaw – Specyfikacja konstrukcji stalowych wg EN 1090

Jerzy Kozłowski, Jakub Kozłowski

Abstrakt


W referacie odniesiono się do konieczności opracowywania specyfikacji konstrukcji zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w normie EN 1090. Szczególną uwagę zwrócono na uwzględnianie w opracowywanych specyfikacjach wszystkich, niezbędnych do wytworzenia konstrukcji, informacji, bezwzględną konieczność spełnienia wymagań w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji oraz kwalifikacji i kompetencji personelu antykorozji. Referat odnosi się również do możliwości spełnienia tych wymagań na rynku polskim.


Słowa kluczowe


welded structures; EN 1090 standard; welded joints

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych.

EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011.

ZTV-ING:2012 – Dodatkowe warunki techniczne umów i wytyczne dla konstrukcji inżynierskich.

EN ISO 13920 Spawalnictwo -- Tolerancje ogólne dotyczące konstrukcji spawanych -- Wymiary liniowe i kąty -- Kształt i położenie.

EN 8501-3:2007 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów – Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 3: Stopnie przygotowania spoin, krawędzi i innych obszarów z wa- dami powierzchni.

EN ISO12944-1:1998 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie.

EN ISO12944-2:1998 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk.

Kozłowski J.: Norma EN 1090 i jej wymagania w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych konstrukcji spawanych, Przegląd Spawalnictwa, R 87 5, 2015, s. 62-67.

Kozłowski J., Kozłowski J.: Spawanie to nie wszystko. Zabezpieczenie antykorozyjne spawanych konstrukcji stalowych - kontrola i badania, Przegląd Spawalnictwa, Vol. 88, 5, 2016, s. 10-15.

Czysch M., Kozłowski J., Kozłowski J.: Wybrane zagadnienia z zakresu antykorozji stalowych konstrukcji spawanych na podstawie niemieckich przepisów ZTV-ING i VGB/BAW, Przegląd Spawalnictwa, Vol. 89 5, 2017, s. 71-74
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v90i5.891

Refbacks

  • There are currently no refbacks.