Stosowanie i wytwarzanie układów trójwarstwowych do budowy elementów aparatury procesowej

Anna Pocica, Tomasz Groński

Abstrakt


W pracy przedstawiono wyniki badań makroskopowych, mikrotwardości, określono własności mechaniczne dwóch układów trójwarstwowych składających się z cyrkonu-tytanu-stali i tytanu-stali-stali po platerowaniu wybuchowym zginania oraz odrywanie, a także analizę równoważnej grubości przetopień RGP.


Słowa kluczowe


zgrzewanie wybuchowe; obserwacje makroskopowe; badania mechaniczne; badania mikrotwardości; analiza RGP

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Groński T.: Stosowanie i wytwarzanie układów trójwarstwowych do budowy elementów aparatury procesowej, Praca dyplomowa inżynierska, Politechnika Opolska, 2018.

Prażmowski M., Rozumek D., Paul H.: Static and fatigue tests of bimetal Zr-steel made by explosive welding, Engineering Failure Analysis vol. 75, pp. 71-81, 2017.

Walczak W.: Zgrzewanie wybuchowe metali i jego zastosowanie, WNT, Warszawa, 1989.

Prażmowski M. Rozumek D.: Rozwój pęknięć przy cyklicznym zginaniu w złączu cyrkon-stal powstałych w wyniku zgrzewania wybuchowego, Przegląd Spawalnictwa, nr 4, s. 45-50, 2014.

Prażmowski M.: Mechanical properties of zirconium/steel bimetal fabricated by means of explosive welding at varied detonation velocities, Archives of Metallurgy and Materials, vol. 59, pp.1137-1142, 2014.

ASTM B898: Standard Specification for Reactive and Refractory Metal Clad Plate
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v90i4.886

Refbacks

  • There are currently no refbacks.