Computer welding simulation under bending using Marc/Mentat software

Main Article Content

Grzegorz Fiuk
Dariusz Rozumek

Abstract

The paper presents the basic possibilities of using MSC Marc/Mentat for computer aided welding simulation, with additional bending force. The software may be used to calculate stresses and strains in the linear-elastic and non- linear range.


in polish

Komputerowe symulowanie procesu spawania przy zginaniu z wykorzystaniem oprogramowania Marc/Mentat

W pracy przedstawiono podstawowe możliwości wspomagania procesu projektowania złączy spawanych wraz z analizą siły gnącej z wykorzystaniem oprogramowania MSC Marc/ Mentat. Program ten może być używany do obliczania naprężeń i odkształceń w zakresie liniowo-sprężystym i nieliniowym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
G. Fiuk and D. Rozumek, “Computer welding simulation under bending using Marc/Mentat software”, WeldTechRev, vol. 90, no. 4, Apr. 2018.
Section
Articles

References

Lindgren L.E., Computational Welding Mechanics, Woodhead Publishing, 2007.

Marc Volume A, Theory and User Information, MSC Software Corporation, 2017.

Goldak J. A., Mehdi A., Computational Welding Mechanics, Springer US, 2010.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>