Evaluation of weldability of non-alloy high strength heat-treated steel

Main Article Content

Lechosław Tuz
Krzysztof Sulikowski

Abstract

The paper presents evaluation of weldability of non-alloy high strength heat-treated steel with the use of robotic sta- tion for laser welding. Based on the microstructure assessment and hardness distribution in butt welded joint, the key factors and properties for use of such welding technology are identified.in polishOcena możliwości spawania stali wysokowytrzymałych ulepszanych cieplnieW artykule przestawiono ocenę możliwości wykonania doczołowych złączy spawanych niestopowej stali o wysokiej wytrzymałości przy wykorzystaniu zrobotyzowanego stanowiska do spawania wiązką lasera. W oparciu o badania mikrostruktury i pomiary twardości doczołowego złącza spawanego zidentyfikowano istotne czynniki wpływające na możliwość zastosowania tej technologii dla łączenia stali ulepszanych cieplnie o wysokiej wytrzymałości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
L. Tuz and K. Sulikowski, “Evaluation of weldability of non-alloy high strength heat-treated steel”, WeldTechRev, vol. 90, no. 4, Apr. 2018.
Section
Articles

References

Tasak E.: Metalurgia spawania, Wydawnictwo JAK, Kraków 2008.

Tasak E., Ziewiec A.: Spawalność materiałów konstrukcyjnych Tom 1.

Spawalność stali, Wydawnictwo JAK, Kraków 2009.

PN-EN ISO 17637 Badania nieniszczące złączy spawanych – Badania wizualne złączy spawanych

PN-EN ISO 13919-1 Spawanie – Złącza spawane wiązką elektronów
i wiązką promieniowania laserowego –Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych – Część 1: Stal

PN-EN 10025-6 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 6: Warunki techniczne dostawy wyrobów płaskich o podwyższonej granicy plastyczności w stanie ulepszonym cieplnie

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>