Quality assesment of welded joints using the logarithmic distribution analysis of amplitude spectrums calculated time window method

Adam Szeleziński, Adam Muc, Lech Murawski

Abstrakt


In continuous monitoring systems of welded joints of thin- walled structures, a vibrodiagnostic method is the most promising. Its most important advantage is that it is effective and offers the greatest real-time research capabilities. It is used in classic NDT techniques as well as in construction monitoring during operation. This work presents a measurement method of dynamic characteristics of the structure with the use of piezoelectric sensors. The article presents the assumptions concerning the evaluation of welded joints using the analysis of the logarithmic distribution of the amplitude spectrums calculated by the time window method. The statistical measure used in the form of the mean value is a proposed parameter, which analysis for a given welded joint may enable an unambiguous assessment of its quality. Attention was paid to the elements important for the study and they included a calculation algorithm and the sample results from the proposed method used for some selected plates with different welds. The work contains the description of the stand to register dynamic characteristics in case of welded joints. The results of the tests show that the analysis of the logarithmic distribution value for amplitude spectrums calculated by the time window method indicates that they differ markedly depending on the welds, indicating their quality and defects which are associated with them.


Słowa kluczowe


diagnostics; welded joints; non-destructive test- ing; NDT; SHM; vibration; spectrum analysis; time window; mean value

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czuchryj J.: Badanie złączy spawanych wg. norm europejskich. Systematyka i przyczyny postania wad w złączach spawanych, Biuro Gamma, Warszawa, 2003.

Lewicka-Romicka A.: Badania nieniszczące. Podstawy defektoskopii, Wydawnictwo Naukowo – Techniczne, Warszawa, 2001.

Dudzik S.: Wyznaczenie głębokości defektów materiałowych z zastosowaniem aktywnej termogra i dynamicznej i sztucznych sieci neuronowych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2013.

Krajewski A., Hudycz M.: Zapewnienie jakości i kontrola złączy spajanych, O cyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2015.

Szeleziński A., Muc A. , Murawski L.: Quality assesment of welded joints using the mean value distribution of amplitude spectrums calculated by the time window metod, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 24, No 2, European Science Society of Powertrain and Transport Pu- blication, Warsaw, 2017, pp. 262-270.

Bień J.: Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych, Wydawnictwo Komunikacji Łączności, Warszawa, 2010.

Opoka S., Murawski L., Wandowski T., Malinowski P., Ostachowicz W.: Static – Strain Level Change Together with Detection of Transient Signal as Damage Indicator for Truss and Fame Structures, Strain, Vol. 49 Issue 4, August, 2013, pp. 287-270.

Murawski L., Ostachowicz W., Opoka S., Mieloszyk M., Majewska K.: Practical application of monitoring system based on optical sensors for marine constructions, Key Engineering Materials, Vol. 518, pp. 261-270, 2012.

Szeleziński A., Gesella G., Murawski L.: Przegląd metod diagnostyki i monitoringu połączeń spawanych w konstrukcjach transportu morskiego, Logistyka, 3/2015 s. 4693-4702.

Szeleziński A., Murawski L., Muc A., Gesella G.: Wybór końcówki młotka modalnego i miejsca uderzenia w badaniach metodą drganiową płyt spawanych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 96, 2016, s. 179 -191.

Szeleziński A., Murawski L., Muc A.: Analysis of ability to detect defects in welding structures with usage of dynamic characteristics spectrums, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 23, No 2, European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw, 2016, pp. 365-372.

Szeleziński A., Muc A., Murawski L.: Analysis concerning changes of structure damping in welded joints diagnostics, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 24, No 4, European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw, 2017, pp. 313-320.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v89i12.844

Refbacks

  • There are currently no refbacks.