Ocena jakości połączeń spawanych przez analizę logarytmicznego rozkładu wartości średnich widm amplitudowych obliczanych metodą okien czasowych

Adam Szeleziński, Adam Muc, Lech Murawski

Abstrakt


W systemach ciągłego monitoringu połączeń spawanych konstrukcji cienkościennych, najbardziej obiecującą jest metoda wibrodiagostyczna. Najważniejszą jej zaletą jest to, że jest efektywna i stwarza największe możliwości badań w czasie rzeczywistym. W pracy zastosowano metodę pomiarów charakterystyk dynamicznych konstrukcji przy pomocy czujników piezoelektrycznych. W artykule przedstawiono założenia oceny połączeń spawanych z wykorzystaniem analizy logarytmicznego rozkładu wartości średniej widm amplitudowych obliczanych metodą okien czasowych. Wykorzystana miara statystyczna w postaci wartości średniej jest propozycją parametru, którego analiza dla danego połączenia spawanego może pozwolić na jednoznaczną ocenę jego jakości. Zwrócono uwagę na istotne dla badania elementy, przedstawiono algorytm obliczeniowy oraz przykładowe wyniki z aplikacji proponowanej metody do kilku wybranych płyt spawanych z różnymi rodzajami wad. Z przeprowadzonych badań wynika, że analiza rozkładów wartości średnich dla widm amplitudowych obliczonych metodą okien czasowych wskazuje, że różnią się one między sobą w zależności od spawów, wskazując na ich jakość i wady, które są z nimi związane. 


Słowa kluczowe


diagnostyka; połączenia spawane; bada- nia nieniszczące; NDT; SHM; drgania; analiza widmowa; okna czasowe; wartość średnia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czuchryj J.: Badanie złączy spawanych wg. norm europejskich. Systematyka i przyczyny postania wad w złączach spawanych, Biuro Gamma, Warszawa, 2003.

Lewicka-Romicka A.: Badania nieniszczące. Podstawy defektoskopii, Wydawnictwo Naukowo – Techniczne, Warszawa, 2001.

Dudzik S.: Wyznaczenie głębokości defektów materiałowych z zastosowaniem aktywnej termogra i dynamicznej i sztucznych sieci neuronowych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2013.

Krajewski A., Hudycz M.: Zapewnienie jakości i kontrola złączy spajanych, O cyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2015.

Szeleziński A., Muc A. , Murawski L.: Quality assesment of welded joints using the mean value distribution of amplitude spectrums calculated by the time window metod, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 24, No 2, European Science Society of Powertrain and Transport Pu- blication, Warsaw, 2017, pp. 262-270.

Bień J.: Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych, Wydawnictwo Komunikacji Łączności, Warszawa, 2010.

Opoka S., Murawski L., Wandowski T., Malinowski P., Ostachowicz W.: Static – Strain Level Change Together with Detection of Transient Signal as Damage Indicator for Truss and Fame Structures, Strain, Vol. 49 Issue 4, August, 2013, pp. 287-270.

Murawski L., Ostachowicz W., Opoka S., Mieloszyk M., Majewska K.: Practical application of monitoring system based on optical sensors for marine constructions, Key Engineering Materials, Vol. 518, pp. 261-270, 2012.

Szeleziński A., Gesella G., Murawski L.: Przegląd metod diagnostyki i monitoringu połączeń spawanych w konstrukcjach transportu morskiego, Logistyka, 3/2015 s. 4693-4702.

Szeleziński A., Murawski L., Muc A., Gesella G.: Wybór końcówki młotka modalnego i miejsca uderzenia w badaniach metodą drganiową płyt spawanych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 96, 2016, s. 179 -191.

Szeleziński A., Murawski L., Muc A.: Analysis of ability to detect defects in welding structures with usage of dynamic characteristics spectrums, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 23, No 2, European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw, 2016, pp. 365-372.

Szeleziński A., Muc A., Murawski L.: Analysis concerning changes of structure damping in welded joints diagnostics, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 24, No 4, European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw, 2017, pp. 313-320.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v89i12.844

Refbacks

  • There are currently no refbacks.