Method of exposure of covering gas with TIG method and quality of weld connector

Mirosława Wiśniewska, Maciej Matuszewski

Abstrakt


The work has evaluated the influence of turbulent and laminar covering gas flow on the obtained weld quality on the basis of non-destructive testing. The theoretical aspects of the covering gas flow during TIG welding have been analyzed. Preliminary experimental studies have been carried out which have confirmed the effect of the discharge method from the casing gas nozzle on the quality of welded joints. 


in polish

Sposób wypływu gazu osłonowego przy metodzie TIG a jakość złącza spawanego

W pracy dokonano oceny wpływu turbulentnego i laminarnego wypływu gazu osłonowego na uzyskaną jakość spoiny na podstawie badań nieniszczących. Przeanalizowano aspekty teoretyczne wypływu gazu osłonowego podczas spawania metodą TIG. Przeprowadzono wstępne badania doświadczalne, które potwierdziły wpływ sposobu wypływu z dyszy gazu osłonowego na jakość złączy spawanych. 

 


Słowa kluczowe


TIG; shielding gas; non-destructive testing;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Mizerski J.: Spawanie w osłonie gazów metodą TIG. Podręcznik dla spawaczy i personelu nadzoru spawalniczego, Wydawnictwo REA s. j., Warszawa 2008.

Drabarz M., Chmielewski T.: Wpływ tlenu resztkowego w gazie formujacym na wybrane właściwości grani złącza stali 304L spawanego TIG orbitalnie, Przegląd Spawalnictwa, vol. 89 (1), s. 45–50, 2017.

Kurpisz B.: Procesy spawania metali, Wydawnictwo KaBe s. c., Krosno 2008.

Kurpisz B.: Spawanie łukowe elektrodą nietopliwą wolframową w osłonach gazu (TIG). Podręcznik dla spawaczy i instruktorów, Wydawnictwo KaBe s.c., Krosno 2016.

Ferenc K.: Spawalnictwo, WNT, Warszawa 2007.

www.waspsupplies.com/ck26-stubby-spares-477-c

www.jswelding.pl/_cms/view/29/spawanie-tig.html

Meka K.: Wymagania spawalnicze dla instalacji rurociągowych w systemach dystrybucji gazów wysokiej czystości w przemyśle półprzewodnikowym, Przegląd Spawalnictwa 5/2015, s. 72–77.

www.eastwood.comtig-welding-10-12-gas-lens-cup-kit.html
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v89i5.763

Refbacks

  • There are currently no refbacks.