Technologia wykonania konstrukcji osłony odzawałowej obudowy kopalnianej – montaż i spawanie elementów oraz kontrola osłony odzawałowej

Jacek Słania, Henryk Marcinkiewicz, Mariusz Kiełbik

Abstrakt


Omówiono wymagania stawiane osłonom odzawałowym obudów kopalnianych. Przedstawiono etapy montażu elementów obudowy oraz Karty Technologiczne Montażu zgodnie z którymi montaż jest realizowany. Omówiono spawanie elementów. Zaprezentowano kontrolę wymiarową oraz kontrolę złączy spawanych. Przedstawiono zagadnienia obróbki wiórowej niezbędnej w procesie technologicznym wytwarzania obudowy. 

The technology of making a construction of an anti-breaking down mining support – welding and assembling elements and controlling antibreaking down support 

Abstract

In the following paper specifications relating to anti-breaking mining supports were provided. Successive stages of assembling the elements of support and Assembly Operation Sheets were presented. Welding of elements was described. Dimensional control and welded joints control were discussed. The issues referring to machining essential in the technological process of manufacturing the support were given. 
Słowa kluczowe


technologia spawania; projektowanie technologii; konstrukcja spawana; welding procedure specification; design of welding procedure; welding structure

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Słania J., Marcinkiewicz H., Kiełbik M.: Plan spawania elementu obudowy kopalnianej – osłony odzawałowej. Przegląd Spawalnictwa 2012, nr 2, str. 6 - 16.

J. Słania, P. Urbańczyk: Technologia oraz plan spawania gazoszczelnych ścian rurowych kotła pyłowego wg normy PN – EN 12952-5 . Przegląd Spawalnictwa, 2009, nr 12, st r. 19 – 27.

Słania J.: Technologia spawania płyty wsporczej pojazdu gąsienicowego – dobór parametrów i obliczanie kosztów spawania. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, 2010, nr 2, st r. 52 - 56.

Słania J.: Plan technologiczny spawania płyty gąsienicowej. Przegląd Spawalnictwa, 2010, nr 3, st r. 16 – 25.

Słania J., Kaczor T.: Plan spawania zbiornika ciśnieniowego. Przegląd Spawalnictwa, 2010, nr 4, str. 9 – 18.

Słania J., Kwiecień L., Jarosiński J.: Plan spawania kotłów płomienicowo - płomieniówkowych. Przegląd Spawalnictwa, 2010, nr 6, st r. 32 – 40.

Słania J., Skóra J.: Plan spawania wymiennika ciepła chłodzonego powietrzem. Przegląd Spawalnictwa 2011, nr 2, st r. 16-22.

Słania J.: Plan spawania carg płaszcza pieca obrotowego. Przegląd Spawalnictwa 2011, nr 2, st r. 36-41.

Słania J., Wodecki D.: Plan spawania belki poprzecznej dźwigu. Przegląd Spawalnictwa 2011, nr 2, st r. 30-35.

Słania J.: Istota planów spawania. Przegląd Spawalnictwa 2011, nr 2, st r. 3-9.

Słania J.: Plan spawania napraw bieżących kotłów parowych, wodnych i stałych zbiorników ciśnieniowych. Przegląd Spawalnictwa 2011, nr 2, st r. 22-30.

Słania J., Chomiuk S., Dadak R.: Plan spawania dla konstrukcji uzupełniającej - trawresy. Przegląd Spawalnictwa 2012, nr 2, st r. 3 - 6.

Słania J., Fryc H.: Spawanie pojazdów szynowych - plany spawania. Przegląd Spawalnictwa 2012, nr 2, st r. 16 - 20.

Słania J.: Plan spawania stalowej kładki dla pieszych I. Przegląd Spawalnictwa 2012, nr 2, str. 20 - 24.

Słania J.: Plan spawania stalowej kładki dla pieszych II. Przegląd Spawalnictwa 2012, nr 2, str. 24 - 26.

Słania J., Urbańczyk P.: Technologia wytwarzania oraz plan kontroli jakości przegrzewacza pary kotła parowego wg PN-EN 12952-5. Przegląd Spawalnictwa 2012, nr 5, st r. 29 - 41.

Chromik D., Słania J.: Plan spawania ciśnieniowego zespołu rurowego. Przegląd Spawalnictwa 2012, nr 11, str. 29 - 32.

Balcerzak M., Słania J.: Spawanie zbiornika bezciśnieniowego do magazynowania oleju opałowego. Przegląd Spawalnictwa 2012, nr 11, str. 33 - 38.

Słania J.: Usuwanie odkształceń spawalniczych. Przegląd Spawalnictwa 2012, nr 2, str. 24 - 26.

Wiadomości Górnicze Numer specjalny: Obudowy zmechanizowane, Katowice 2006,

PN-EN ISO 17637:2011, Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne złączy spawanych

PN-EN ISO 17638:2010, Badanie nieniszczące spoin. Badanie magnetyczno-proszkowe

PN-EN 1714:2002/A2:2005, Badania nieniszczące złączy spawanych. Badanie ultradźwiękowe złączy spawanych

PN-EN 12062, Badanie nieniszczące złączy spawanych. Zasady ogólne dotyczące metali.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v88i11.709

Refbacks

  • There are currently no refbacks.