Wpływ parametrów zgrzewania wybuchowego na własności bimetalu S355J2N – AW1050A

Michał Najwer, Grzegorz Kwiatkowski, Urszula Sobczak

Abstrakt


W artykule przedstawiono wyniki badań bimetalu S355J2N – AW1050A wykonanego technologią zgrzewania wybuchowego. Ocenie poddano wpływ wysokości warstwy materiału wybuchowego (H) na własności bimetalu. W celu weryfikacji tego parametru przeprowadzono analizę zmian mikrotwardości w strefie połączenia, określono charakterystykę geometrii złącza oraz wykonano technologiczne próby odrywania i gięcia. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zmiana wysokości warstwy materiału wybuchowego nie wpływa na twardość w strefie połączenia, jednak ma ona znaczny wpływ na geometrię złącza oraz wytrzymałość bimetalu. 

Influence of explosive welding parameters on bimetal S355J2N – AW1050A properties 

Abstract

The article shows the results of research on clad material S355J2N - AW1050A. Were evaluated the impact of the heigth of explosive material layer on the properties of bimetal. In order to verify this parameter, were performed such tests as: analysis of changes in microhardness, analysis of the geometry of joint, ram strength tests and bend tests. Based on performed reasearchs, was found that the change of highness of the explosives does not effect on the hardness of the bimetal. However, it has a significant effect on the results obtained during the ram strength test and bending test, as well as on the geometry of the joint. Słowa kluczowe


zgrzewanie wybuchowe; explosive welding; geometry of joint; microhardness; geometria złącza; mikrotwardość;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Prażmowski M., Rozumek D.: Rozwój pęknięć przy cyklicznym zginaniu w złączu cyrkon-stal powstałych w wyniku zgrzewania wybuchowego, Przegląd Spawalnictwa, nr 4, s. 45-50, 2014.

Pocica N., Tuz L.: Ocena mikrostruktury i wybranych własności mechanicznych złączy zgrzewanych wybuchowo po obróbce cieplnej, Przegląd Spawalnictwa, nr 4, s. 35-38, 2016.

Kwiatkowski G., Rozumek D.: Rozwój pęknięć dla różnych materiałów pla- terowanych wybuchowo, Przegląd Spawalnictwa, nr 4, s. 47-50, 2016.

PN-EN 13455-2, 2009, Annex D, Technical delivery conditions for clad products for pressure purposes.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v88i11.708

Refbacks

  • There are currently no refbacks.