Dlaczego zaleca się stosowanie profesjonalnych ośrodków sprzęgających w badaniach ultradźwiękowych?

Main Article Content

Rafał Obłąkowski
Marek Lipnicki

Abstract

Ośrodki sprzęgające pełnią w badaniach ultradźwiękowych niezwykle ważną rolę, umożliwiając przejście fali ultradźwiękowej z jednego ośrodka do drugiego. Dla prawidłowego przeprowadzenia procesu badania istotny jest dobór odpowiedniego sprzęgacza. W poniższym referacie przedstawiono wpływ impedancji akustycznych ośrodków sprzęgających na wysokość amplitudy echa, a także ich zależności od współczynnika tłumienia. Na podstawie analizy dostępnych materiałów stwierdzono zmniejszanie się wysokości echa dna oraz współczynnika tłumienia wraz ze spadkiem impedancji akustycznej sprzęgaczy dla tego samego poziomu wzmocnienia. W pracy przedstawiono również wpływ sprzęgacza na powstawanie zjawiska korozji w badanym materiale. 

Why is it recommended to use professional coupling agents during ultrasonic examination? 

Abstract

Coupling agents are very important in ultrasonic testing – they let the wave to transmit across the interface, from a transducer to a test material. Choosing the right couplant is of great significance for the whole examination process. In this paper, various couplants and their influence on the amplitude of back wall echoes and attenuation coef- ficients are presented. It was observed, that the amplitude of back wall echo and attenuation coefficient were decreasing with the acoustic impedance of used couplants - these relations were linear. This paper contains also information about how big is the influence of couplant type on corrosion process forming and spreading on examined material. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
R. Obłąkowski and M. Lipnicki, “Dlaczego zaleca się stosowanie profesjonalnych ośrodków sprzęgających w badaniach ultradźwiękowych?”, Weld. Tech. Rev., vol. 88, no. 10, Oct. 2016.
Section
Articles

References

M.K. Lipnicki, „Badania Ultradźwiękowe, cz.1: Podstawy Teoretyczne”; wyd. 5; Gdańsk, 1998, Koli Sp. z o.o.

M. Larsson, „Ten Criteria for Accurate Ultrasonic Couplant Selection”; Inspection Trends, Spring 2009, str. 24

N. Netshidavhini, R.B. Mabuza „Effects of Various Couplants on Carbon Steel and Aluminium Materials Using Ultrasonic Testing”; 18-sta Światowa Konferencja Badań Nieniszczących, 16-20 kwietnia 2012, Durban, RPA

Y.H. Kim i inni „A Study of the Couplant Effects on Contact Ultrasonic Testing”; Journal of the Korean Society for Nondestructive Testing, vol. 22, nr 6, 2002

„Couplant vs Wallpaper Paste, Apllication Case Study”; Sonatest Ltd.; 2015