Badania ultradźwiękowe płyt włóknisto-cementowych

Tomasz Dębowski, Marcin Lewandowski, Sławomir Mackiewicz, Zbigniew Ranachowski, Krzysztof Schabowicz

Abstrakt


W artykule przedstawiona została możliwość lokalizacji delaminacji w płycie włóknisto-cementowej za pomocą specjalnie do tego celu skonstruowanego urządzenia wykorzystującego metodę ultradźwiękową i fale podłużne. Przeprowadzono badania na trzech rodzajach płyt. Stwierdzono, że proponowana metoda diagnostyczna umożliwia wykrywanie lokalnych nieciągłości, np. obszarów o obniżonej zwartości, czy delaminacji w płytach włóknisto-cementowych na obszarze średnicy wiązki metodą estymacji prędkości fali ultradźwiękowej. Zaletami metody są niewielkie wymiary urządzenia i krótki czas badania. 

Ultrasonic testing of fibre-cement boards 

Abstract

This article presents the possibility of delamination location in the fiber-cement board using a specially-designed device operating on the principle of ultrasonic method and measuring of longitudinal waves velocity. Studies were carried out on three types of board. It was found that the proposed diagnostic method allows detection of local discontinuities, eg. the areas of reduced compactness, or delamination in fiber-cement boards in the area of the beam diameter by an estimation velocity of ultrasonic waves. The advantages of the method are: small dimensions of the device and short duration of the study. 




Słowa kluczowe


płyty włóknisto-cementowe; badania nieniszczące; ultradźwięki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Informacje ze strony internetowej: http://www.euronit.de/

Informacje ze strony internetowej: http://www.cembrit.com/

PN-EN 12467:2013-03E - Płyty płaskie włóknisto-cementowe. Charakterystyka wyrobu i metody badań.

Drelich R., Gorzelańczyk T., Pakuła M., Schabowicz K.: Automated Control of Cellulose Fibre Cement Boards with a Non-Contact Ultrasound Scanner, Automation in Construction, 57, s. 55-63, 2015.

Gorzelańczyk T., Schabowicz K.: Non-Destructive Testing of Moisture in Cellulose Fiber Cement Boards, 11th European Conference on Non-Destructive Testing (ECNDT), Prague, 2014.

Gorzelańczyk T., Schabowicz K.: Badania płyt włóknisto cementowych zawierających materiały z recyklingu, Materiały Budowlane, nr 10, s. 27-29, 2015.

Schabowicz K., Ranachowski Z., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Radzik Ł., Kudela Jr. S., Dvorak T.: Application of X-ray microtomography to quality assessment of fibre cement boards, Construction and Building Materials, Vol. 110, s. 182-188, 2016.

Tomasz Gorzelańczyk, Krzysztof Schabowicz: Nieniszczące badania płyt włóknisto-cementowych metodą dielektryczną, Przegląd Spawalnictwa, 11/2014 s. 24-27.

Jacek Szelążek: Próbki szklane grawerowane laserowo jako wzorce dwójłomności w badaniach ultradźwiękowych, Przegląd Spawalnictwa, 11/2014 s. 11-13.




DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v88i10.689

Refbacks

  • There are currently no refbacks.