Wpływ obróbki cieplnej na właściwości spawanych austenitycznych rur wymienników ciepła; The effect of heat treatment on the properties of welded austenitic tubes for heat exchangers

Grzegorz Rogalski, Jerzy Łabanowski, Dariusz Fydrych, Aleksandra Świerczyńska

Abstrakt


W artykule przedstawiono technologię spawania wzdłużnego metodą TIG bez materiału dodatkowego (142) rurek wymienników ciepła ze stali austenitycznych AISI 316L i AISI 321. Zaprezentowano wyniki badań wpływu obróbki cieplnej, przesycania, na wytrzymałość na rozciąganie, twardość złączy, właściwości plastyczne oraz strukturę rurek gładkich i karbowanych. Ustalono, że zmiana temperatury przesycania w badanym zakresie ma wpływ na właściwości mechaniczne rurek spawanych oraz wyznaczono najkorzystniejszą pod względem tych właściwości temperaturę przesycania (1100÷1150 °C).

Abstract

The article presents a technology of TIG longitudinal welding without filler material (142) of heat exchanger tubes made of austenitic steels AISI 316L and AISI 321. The results of studies on the effects of heat treatment (solution annealing) on tensile strength, hardness, plas- ticity and the structure of smooth and corrugated tubes are shown. It was found, that the change in solution annealing temperature across the tested range has an impact on mechanical properties of welded tubes and the most advantageous solution annealing temperature (1100÷1150 °C) was determined. 


Słowa kluczowe


wymiennik ciepła; spawanie TIG; obróbka cieplna; heat exchanger; TIG welding; heat treatment

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


www.secespol.pl

Świerczyńska A., Rogalski G., Fydrych D.: Badania struktury

i właściwości spawanych austenitycznych rur wymienników

ciepła. Przegląd Spawalnictwa 5/2010.

Rogalski G., Łabanowski J.: Kwalifikowanie technologii spawania zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 15613 na przykładzie wytwarzania rur stosowanych w płaszczowo-rurowych wymiennikach ciepła. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 5/2011.

Rogalski G., Fydrych D.: Kwalifikowanie technologii spawania wg PN-EN ISO 15614-8 na przykładzie płyt sitowych w U-rurowych wymiennikach ciepła. Przegląd Spawalnictwa 2/2012.

Colombier L., Hochmann J.: Stale odporne na korozję i stale żaroodporne. Wydawnictwo Śląsk, 1994.

Tasak E., Ziewiec A.: Spawalność materiałów konstrukcyjnych, wydawnictwo JAK, Kraków 2009.

PN-EN 10088-2: Stale odporne na korozję. warunki techniczne dostawy blach grubych, cienkich oraz taśm ogólnego przeznaczenia.

TR ISO 15608: Spawanie. wytyczne systemu podziału materiałów metalowych na grupy.

PN-EN ISO 14175: Materiały dodatkowe do spawania. Gazy i mieszaniny gazów do spawania i procesów pokrewnych.

PN-EN ISO 17637: Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne złączy spawanych.

PN-EN ISO 5817: Spawanie. Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką). Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych.

PN-EN 12084: Badania nieniszczące. Badania metodą prądów wirowych. Zasady ogólne i wytyczne.

PN-EN ISO 10002-1: Metale. Próba rozciągania. Część 1: Metoda badania w temperaturze otoczenia.

PN-EN ISO 8492: Metale. Rury. Próba spłaszczania.

PN-EN ISO 8494: Metale. Rury. Próba wywijania kołnierza.

Łabanowski J.: Ocena jakości wyrobów hutniczych, Wydawnictwo Państwowej wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu,

Elbląg 2012.

PN-EN ISO 17639: Badania niszczące spawanych złączy

metali. Badania makroskopowe i mikroskopowe złączy spawanych.

PN-EN ISO 6507-1: Metale. Pomiar twardości sposobem

Vickersa. Część 1: Metoda badań.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v86i6.68

Refbacks

  • There are currently no refbacks.