Ocena jakości komponentów zgrzewanych łukiem wirującym

Tomasz Piwowarczyk, Marcin Korzeniowski, Andrzej Ambroziak, Rafał Rutka, Sławomir Krzywański, Mariusz Karolewski

Abstrakt


W artykule przedstawiono informacje dotyczące praktyki inżynierskiej badań niszczących i nieniszczących komponentów zgrzewanych łukiem wirującym. Scharakteryzowano ideę procesu i wykazano jej zalety w porównaniu z technologiami alternatywnymi. Opisano status dokumentów, wytyczne oraz instrukcje determinujące prawidłowe wykonanie połączeń. Przedstawiono procedury kontroli jakości zgrzein, dzieląc je na dwie podstawowe grupy – analizy w trakcie procesu oraz badania wykonanych połączeń. Nacisk położono na aspekty praktyczne, za przykład aplikacyjny stosując elementy przeniesienia napędu. 

Quality evaluation of Magnetically Impelled Arc Butt (MIAB) welded components 

Abstract

Information on engineering practice of destructive and non-destructive testing of Magnetically Impelled Arc Butt (MIAB) welded components were presented. Concept of the process was characterized and its advantages in comparison with alternative technologies were demonstrated. Status of documents, guidelines and instructions determining the correct performance of joints were described. Procedures of welds quality control were presented and were divided into two basic groups – in the process analysis and research of performed joints. Practical aspects were emphasized, taking as an application example the elements of drive transmission. 
Słowa kluczowe


zgrzewanie łukiem wirującym; zgrzewanie rur, przemysł motoryzacyjny; parametry zgrzewania; jakość komponentów; Magnetically Impelled Arc Butt welding; pipes MIAB welding; automotive industry; MIAB welding parameters; components quality

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Klimpel A.: Spawanie zgrzewanie i cięcie metali–Technologie, WNT, Warszawa, 1999.

Pilarczyk J. (red.): Poradnik Inżyniera Spawalnictwo, t. 2, WNT, Warszawa, 2005.

Kubiszyn I.: Zbadanie warunków zgrzewania lukiem wirującym. Praca badawcza Instytutu Spawalnictwa, nr Ba-37, Gliwice 1980.

Kachinskiy V.S.: Magnetically Impelled Arc Butt Welding of pipe and hollow parts for mass production, materiały E.O.Paton Electric Welding Institute, Birmingham 2014.

Phillips D.H.: Magnetically Impelled Arc Butt (MIAB) welding of chromium-plated steel tubular components utilizing arc voltage monitoring techniques, rozprawa doktorska, The Ohio State University, 2008.

Piwowarczyk T., Małachowska A., Sokołowski P.: Tendencje rozwojowe zgrzewania łukiem wirującym w aspekcie zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym, Przegląd Spawalnictwa, nr 6 (85), 2013.

Rutka R.: Wpływ parametrów procesu na właściwości złączy zgrzewanych łukiem wirującym, Praca Dyplomowa Magisterska, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska, 2015.

Ganowski F. J.: The magnetarc welding process. Welding & Metal Fabrication, vol. 42, no. 5, 1974.

Lassociński P.: Podstawy teoretyczne zgrzewania lukiem wirującym. Przegląd Spawalnictwa, nr 1, 1992.

Lassociński P.: Urządzenia do zgrzewania łukiem wirującym. Przegląd Spawalnictwa, nr 1, 1993.

Linnert G.E.: Welding Metallurgy - Carbon and Alloy Steels. AWS, Miami, Florida, Ed. 4, Vol. I. Fundamentals, Chapter 6, 1994.

Gerlach M.: Stand und Entwicklungsrichtungen des MBL-H- Verfahrens. ZISMitt., Bd. 23, no. 10, 1981.

Korzeniowski M., Kustroń P., Piwowarczyk T., Ambroziak A., Mikno Z., Wiśniewski G., Kozioł M., Szramiak R.: Analiza zależności kształtowo-wymiarowych zgrzein garbowych w elementach przeniesienia napędu wykonanych technologią MIAB, Przegląd Spawalnictwa, nr 3, 2016.

Gratz H.J.: Erfassung von Parametern beim MBL-Schweissen zur Gutesicherung. ZISMitt., 1979, Bd. 21, no. 10.

Hagon D., Riley N.: MIAB welding - Part 2. Fabricating the Fiesta rear axle, Metal Construction, no 12, 1979.

Johnson K.I.: MIAB welding - principles of the process. Metal Construction, no. 11, 1979.

Johnson K.I.: The magnetically impelled arc butt welding of mild steel tubing. Welding Journal, vol. 58, no. 11, 1979.

Krohn H.: Automatisches Kehlnahtschweissen - mit dem MBL-

Verfahrenkein Problem. ZIS Mitt., Bd.21, no. 10, 1979.

Loebner R.: Magnetarc welding theory and practice. Doc. MIS

III-694-81.

Paasch M.: Leistungssteigerung durch den Einsatz von MBL-

Vorrichtungen. ZISMitt., Bd. 21, no. 10, 1979.

Pening E.: MBL-Schweissen an abnahmsopflichtigen Bauteilen

im Kraftwerk-anlagenbau. ZISMitt., Bd.21, no. 10, 1979.

Penning F.: MBL-Schweissen bei der Fertigung von Bohrgestange. ZISMitt., Bd. 23, no. 10, 1981.

Poetschukat W.: Lichtbogenlaufverhalten beim MBL-Schweissen von Rohr Platte Verbindungen. ZISMitt., Bd. 23, no. 10,

Schlebeck E.: Automatisierungsprobleme der MBL-Schweisstechnik. ZISMitt., Bd. 23, no. ID, 1979.

Takagi K.: Application of rotating arc butt welding to town gas

pipelines. Doc. MIS 1II-673-81.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v88i8.640

Refbacks

  • There are currently no refbacks.