Analiza wariantów metody wyznaczania trwałości zmęczeniowej złączy spawanych na podstawie naprężeń nominalnych

Łukasz Blacha

Abstrakt


W artykule przedstawiono przegląd czterech wariantów metody naprężeń nominalnych stosowanej do wyznaczenia trwałości zmęczeniowej złączy spawanych. Przegląd ten dotyczył wariantów znanych z zaleceń IIW, ABS, JSSC oraz z normy Eurokod 3. Przeprowadzona analiza skoncentrowana była na sposobie klasyfikacji złączy, charakterystykach zmęczeniowych oraz współczynnikach korekcyjnych trwałości. Analiza została uzupełniona o wyniki obliczeń przeprowadzonych według opisywanych wariantów. 

Analysis on nominal stress approach variants in lifetime estimation of welded joints 

The paper contains a review of four nominal stress approaches to fatigue analysis of welded joints. Analysis was undertaken on the differences between recommendations by IIW, ABS, JSSC and Eurocode 3 and was focused on classification of welded joints, formulation of S-N curves and fatigue strength correction factors. The analysis was backed-up by examples of fatigue life evaluation according to the different variants. 
Słowa kluczowe


trwałość zmęczeniowa; metoda naprężeń nominalnych; analiza; fatigue life; nominal stress approach; analysis; fatigue life; nominal stress approach; analysis

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Krentowski J.: Steel roofing disaster and the effect of the failure of butt joints. Engineering Failure Analysis, vol. 45, p. 245–251, 2015.

Klinger C., Michael T., Bettge D.: Fatigue cracks in railway bridge hangers due to wind induced vibrations – Failure analysis, measures and remaining service life estimation. Engineering Failure Analysis, vol. 43 (A Tribute to Prof. A. Martens), p. 232–252, 2014.

Bošnjak S. M., Arsić M. A., Zrnić N. D., Rakin M. P., Pantelić M. P.: Bucket wheel excavator: Integrity assessment of the bucket wheel boom tierod welded joint. Engineering Failure Analysis, vol. 18, p. 212–222, 2011.

Das C. R., Bhaduri A. K., Ray S. K.: Fatigue failure of a fillet welded nozzle joint. Engineering Failure Analysis, vol. 10, p. 667–674, 2003.

Blacha Ł., Karolczuk A.: Porównanie energetycznego modelu wyznaczania trwałości zmęczeniowej złączy spawanych z zaleceniami międzynarodowymi. Przegląd Spawalnictwa 2011, 7, s. 39-45.

Doerk O., Fricke W., Weissenborn C.: Comparison of different calculation methods for structural stresses at welded joints. International Journal of Fatigue, vol. 25, p. 359–369, 2003.

Hobbacher A.: Recommendations for fatigue design of welded joint and components. International Institute of Welding, IIW document XIII-2151- 07/XV-1254-07, Paris, 2007.

American Bureau of Shipping (ABS): Guide for fatigue assessment of offshore structures. ABS, Houston, 2003.

Japanese Society of Steel Construction (JSSC): Fatigue design recommendations for steel structures English Version, JSSC Technical Report No. 32. JSSC, Tokyo, 1995.

PN-EN 1993-1-9 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-9: Zmęczenie. CEN - Bruksela, PKN – Warszawa, 2010.

Niemi E.: Structural hot-spot stress approach to fatigue analysis of welded components, Final draft. International Institute of Welding, IIW document XIII-1819-00/XV-1090-01, Lappeenranta, 2003.

Radaj D., Sonsino C. M., Fricke W.: Fatigue assessment of welded joints by local approaches. Second Edition. Woodhead Publishing, Cambridge, 2006.

Stasiuk P., Karolczuk A.: Analiza niejednorodnego rozkładu naprężeń ekwiwalentnych w spawanym złączu krzyżowym przy obciążeniach zmiennych. Przegląd Spawalnictwa, vol. 86, s. 20-25, 2014.

Blacha Ł., Karolczuk A., Bański R., Stasiuk P.: Application of the weakest link analysis to the area of fatigue design of steel welded joints. Engineering Failure Analysis, vol. 35, p. 665–677, 2013.

Golański G., Słania J., Jasak J., Pietryka I., Urbańczyk P.: Mikrostruktura i właściwości mechaniczne złącza spawanego stali 12HMF po długotrwałej eksploatacji. Przegląd Spawalnictwa, vol. 86, s. 49-53, 2014.

PN-EN 1999-1-3 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych. Część 1-3: Konstrukcje narażone na zmęczenie. CEN - Bruksela, PKN – Warszawa, 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v88i7.635

Refbacks

  • There are currently no refbacks.