Standardy DNV – Kwalifikowanie Technologii Spawania

Maciej Gątarek, Jacek Słania

Abstrakt


Omówiono zagadnienia dotyczące kwalifikowania technologii spawania stali WELDOX 700 według przepisów DNV. Przedstawiono różnice między wymaganiami EN 15614-1, a wymaganiami przepisów DNV OS-C-401. Zaprezentowano wyniki badań nieniszczących i niszczących. 

Standards DNV – Welding Procedure Qualification 

Abstract

Issues related to welding procedure qualification of the WELDOX 700 types of steel according to the DNV rules and standards are described. Differences between EN 15614-1 and DNV OS-C-401 requirements sare provided. Both de- structive and non-destructive testing are presented. 
Słowa kluczowe


technologia spawania; Protokół Kwalifikowania Technologii Spawania; stale WELDOX; welding technology; WELDOX types of steel

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Pakos R., Romek E.: Konstrukcje stalowe pełnomorskie (offshore) – rodzaje, remonty. Przegląd Spawalnictwa 2009, nr 1, str.3-11.

Brózda J.:Stale konstrukcyjne i ich spawalność. Instytut Spawalnictwa, Gliwice 2009.

Lachowicz M., Nosko W.: Spawanie stali konstrukcyjnej WELDOX 700. Przegląd Spawalnictwa 2010, nr 1, str.13-19.

Saperski M.: Procedura kwalifikowania technologii spawania konstrukcji offshore według przepisów DNV. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 2010, nr 6, str.57-63.

https://rules.dnvgl.com/.../downloadPDF.asp?...dnvgl Offshore Standard DNV-OS- B101”Metallic Materials”, October 2012 data pobrania: 03.12.2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v88i6.630

Refbacks

  • There are currently no refbacks.