Wpływ kąta wierzchołkowego elektrody wolframowej na kształt strefy obrobionej w metodzie TIG

Bartosz Kaczorowski, Paweł Kołodziejczak

Abstrakt


Niniejszy artykuł dotyczy wpływu kąta wierzchołkowego na wielkość strefy obrobionej przy użyciu metody TIG. W ramach pracy wykonano próby modyfikacji warstwy wierzchniej dwóch materiałów: żelaza ARMCO i stali C45. Obróbkę wykonano przy dwóch natężeniach prądu, stałej prędkości, i kącie wierzchołkowym w zakresie od 20° do 60°, stosując dwa gazy osłonowe: argon i hel. Jakość obróbki oceniano na podstawie badań wizualnych, badań mikroskopowych i pomiarów mikrotwardości strefy obrobionej. 

The influence of apex angle on the treated area using TIG method 

Abstract

The paper presents results of the influence of apex angle on the treated area using TIG method. As part of the work has been done trying to modify the surface treatment of two materials: ARMCO iron and C45 steel. The treatment was performed at two currents, constant speed and an apex angle in the range of 20° to 60° using argon and he- lium as the shielding gases. The quality of obtained treated surfaces were assessed on the basis of visual inspection, macrostructure examination and measurement of micro-hardness. Słowa kluczowe


metoda TIG; obróbka cieplna; żelazo ARMCO; TIG method; thermal treatment; iron ARMCO

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A. Klimpel: Podręcznik spawalnictwa T. 1, Technologie spawania i cięcia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013

http://www.mpcmetal.pl/wyroby-stalowe

http://www.jacek-boron.de/armco.html

K. Ferenc, J. Ferenc: Spawalnicze gazy osłonowe i palne, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005

J. Pilarczyk, P. Adamiec: Poradnik inżyniera: Spawalnictwo 1, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 2008
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v88i5.605

Refbacks

  • There are currently no refbacks.