Ocena skłonności do pęknięć zimnych złączy spawanych stali w próbie implantacyjnej

Krzysztof Pańcikiewicz, Anna Zielińska-Lipiec, Lechosław Tuz, Łukasz Rakoczy

Abstrakt


W artykule przedstawiono próbę implantacyjną oceny skłonności do pęknięć zimnych złączy spawanych. Przedstawiono również wyniki próby dla stali 7CrMoVTiB10-10 oraz badania w zakresie oceny charakteru przełomu. 

Evaluation of susceptibility to cold cracking of welded joints in the implant test 

Abstract

The paper presents the implant test method as useful for susceptibility to cold cracking evaluation of welded joints. Moreover, there are presented results of implant test for 7CrMoTiVB10-10 steel and fractures analyses with the use of light microscopy and scanning electron microscopy. 
Słowa kluczowe


próba implantacyjna; mikrostruktura; przełomy; implant test; microstructure; fracture

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


E. Tasak, A. Ziewiec: Spawalność materiałów konstrukcyjnych. Tom 1. Spawalność stali, wydawnictwo JAK, Kraków, 2009.

PN-EN ISO 17642-3: Badania niszczące spoin w metalach - Badania pękania na zimno złączy spawanych - Metody spawania łukowego - Część 3: Badania z obciążeniem zewnętrznym.

D. Fydrych, J. Tomków, A. Świerczyńska: Determination of diffusible hy- drogen content in the deposited metal of rutile electrodes by glycerin method, Metallurgy and Foundry Engineering, Vol. 39, no. 1, (2013), s. 47-53.

PN-EN 10216:2014: Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych - Warunki techniczne dostawy - Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v88i4.599

Refbacks

  • There are currently no refbacks.