Dostosowanie robotów do spawania elementów o obniżonej dokładności

Main Article Content

Paweł Cegielski
Andrzej Kolasa
Tadeusz Sarnowski

Abstract

Spawanie zrobotyzowane elementów o obniżonej dokładności lub niedokładnie pozycjonowanych jest jednym z ważniejszych wyzwań stojących przed projektantami wdrażanych stanowisk. Dobór skutecznej metody korekcji kształtu lub położenia części nie musi zawsze oznaczać radykalnego wzrostu kosztów inwestycyjnych i stopnia skomplikowania stanowiska. W artykule omówiono najważniejsze, z punktu widzenia powszechności stosowania, metody korekcji kształtu i położenia spawanych elementów oraz koncepcję autorskiego opracowania, będącego przedmiotem prac wdrożeniowych. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
P. Cegielski, A. Kolasa, and T. Sarnowski, “Dostosowanie robotów do spawania elementów o obniżonej dokładności”, Weld. Tech. Rev., vol. 83, no. 6, Nov. 2011.
Section
Original Articles

References

Grohs. K.: Roboty spawalnicze Fanuc – Wysoka funkcjonalność i łatwa obsługa. Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych 2/2009.

Jones. C., Degórski. P.: System pomiarowy scan CONTROL Elektro Info 11/2006.

Kruczyński. M.: Roboty spawające Kawasaki: Funkcja Touch Sensing Biuletyn Automatyki, ASTOR 3/2009.

Lewandowski.W.: Robotyzacja spawania – Aktualny kierunek. Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych 3-4/2010.

Materiały firmowe Kawasaki, Fanuc, Kuka, ABB.

Petz. M.: Współczesne zrobotyzowane spawanie. Przegląd Spawalnictwa 11/2009.

Roboty Kawasaki na targach ExpoWELDING 2010. Biuletyn Automatyki, ASTOR, 4/2010.

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 > >>