Analiza porównawcza struktur geometrycznych powierzchni (SGP) po procesie kulowania stali 42CrMo4 ze strukturą odniesienia żelaza armco

Robert Piekarski, Józef Zawora

Abstrakt


W artykule podano metodę porównywania struktur geometrycznych powierzchni SGP stali ze strukturą odniesienia żelaza armco na przykładzie procesu kulowania. Opracowanie wykonano na przykładzie porównania SGP stali 42CrMo4, z żelazem armco uzyskanych w takich samych warunkach obróbki. 

Comparative analysis of the surface texture of alloy steel 42CrMo4 and the ARMCO pure iron subjected to the shot peening process 

Abstract

In this paper, a method was presented for comparing the surface texture of material obtained in the shot peening process with the reference texture of the Armco pure iron. The comparative investigation was carried out for the surface of the alloy steel 42CrMo4 and the Armco pure iron, while both materials had been treated the same way. Słowa kluczowe


metoda porównawcza; żelazo; chropowatość powierzchni; proces kulowania; armko; comparative method; Armco pure iron; surface roughness; shot peening process

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Przybylski W.: Podstawy Obróbki Nagniataniem, WNT, Warszawa 1987.

Polański Z.: Planowanie doświadczeń w technice, PWN, Warszawa 1984.

Mańczak K.: Technika planowania eksperymentu, WNT, Warszawa 1976.

Humienny Z., Osanna P. H., Weckenmann A., Blunt L., Jakubiec W.: Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS), WNT, Warszawa 2004.

PN-EN ISO 11124-3:2000. Przygotowanie podłoży stalowych przed

nakładaniem farb i podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Kulisty i ostrokątny śrut z wysokowęglowego staliwa.

Pogorzelski W.: Teoria systemów i metody optymalizacji, OWPW, Warszawa 1996.

Pogorzelski W.: Metoda wagowo-korelacyjna określania użyteczności kompromisowej wytworów przy wielu kryteriach, Zeszyty Naukowe WSI Koszalin, 1986, nr 8, część II, seria WM, s. 252-268.

Stadnicki J.: Teoria i praktyka rozwiązywania zadań optymalizacji - z przykładami zastosowań technicznych, WNT, Warszawa 2006.

Tarnowski W.: Modelowanie systemów, Wydawnictwo Uczelniane

Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2004.

Piekarski R., Zawora J., Analiza porównawcza własności użytkowych warstwy wierzchniej stali 42CrMo4 po procesie kulowania z własnościami odniesienia żelaza armco, Mechanik nr 1/2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v88i3.576

Refbacks

  • There are currently no refbacks.