Badania ultradźwiękowe powierzchni wewnętrznych otworów drążonych wałów turbin z wykorzystaniem fal powierzchniowych

Piotr Machała, Patryk Uchroński

Abstrakt


W artykule przedstawiono automatyczną metodę ultradźwiękowego badania powierzchni wewnętrznych otworów drążonych wałów turbin o różnych średnicach na okoliczność wystąpienia pęknięć wzdłużnych i pęknięć poprzecznych. Na podstawie wykonanych głowic ultradźwiękowych porównano wyniki ze względu na różne sposoby wytwarzania fali powierzchniowej. W oparciu o wzorzec testowy opracowano wzorzec kalibracyjny układu. Przeprowadzono analizę możliwości wykrywania nieciągłości ze względu na ich głębokość. Opisano mechaniczną część układu opartą o śrubę pociągową i bezprzewodowy defektoskop CUD WiFI pozwalającą na pełną automatyzację badań. 

Ultrasonic tests of the inner surface of hollow turbine shafts with usage of surface waves 

Abstract

The paper presents automatic method of ultrasonic tests of hollow turbine shaft’s inner surface. The goal of the test is to detect longitudinal and transverse flaws. On the basis of prepared ultrasonic probes results in view of different methods of forming surface waves was compared. Based on test pattern the calibration method for entire system was developed. Analysis of possibilities for detection of flaws due to their depth was made. Mechanical part of the system based on screw and wireless CUD WiFi flaw detector was described. That enables full automation of tests 
Słowa kluczowe


osie drążone; wały turbin; fale powierzchniowe; badania ultradźwiękowe; hollow axles; turbine shafts; surface waves; ultrasonic tests

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Filipczyński L., Pawłowski Z., Wehr J., Ultradźwiękowe metody badań materiałów, Warszawa, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, 1959.

Michnowski W., Machała P., Mierzwa J., Uchroński P., Bezpieczeństwo eksploatacji osi kolejowych i badania ultradźwiękowe, 43 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących, 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v87i12.553

Refbacks

  • There are currently no refbacks.