Technologia napawania czerpaków pracujących w warunkach narażonych na nadmierne ścieranie; The technology of pad welding mud buckets operating in the conditions exposed to an excessive rubbing

Main Article Content

Jacek Słania
Tomasz Pochwat

Abstract

Omówiono budowę czerpaków stosowanych w koparkach używanych w kopalniach węgla brunatnego. Przedstawiono przyczyny zużycia czerpaków. Omówiono proces napawania oraz przedstawiono stanowisko zrobotyzowane, na którym jest on prowadzony. Zaprezentowano robot spawalniczy oraz urządzenia peryferyjne. Przedstawiono efekty techniczne i ekonomiczne wdrożenia stanowiska zrobotyzowanego do napawania czerpaków.

Abstract

A construction of mud buckets used in excavators to mine out brown coal was described. The reasons of wearing out mud buckets were given. The process of pad welding and a robotized workplace, where it takes place were shown. A welding robot and peripheral devices were presented. Technical and economical effects of implementing robotized workplace of pad welding mud buckets were introduced. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
J. Słania and T. Pochwat, “Technologia napawania czerpaków pracujących w warunkach narażonych na nadmierne ścieranie; The technology of pad welding mud buckets operating in the conditions exposed to an excessive rubbing”, Weld. Tech. Rev., vol. 86, no. 8, Aug. 2014.
Section
Articles

References

Wocka N.: Czerpaki do urabiania utworów bardzo trudnoura- bialnych koparkami kołowymi, Węgiel Brunatny nr 3/60, 2007.

Idziak E., Szyszka R., Siennicki A., Turek B.: Zrobotyzowane spawanie czerpaków koparek, V Międzynarodowy Kongres Górnictwa węgla Brunatnego, Bełchatów 11-13 czerwca.

Górnictwo i Geoinżynieria, rok 31, zeszyt 2, 2007.

Szyszka R., Płomiński S.: Optymalizacja Czerpaków Koparek Kołowych Urabiających Utwory Trudno Urabialne, VI Międzynarodowy Kongres Górnictwa węgla Brunatnego, Bełchatów 18-20 maja 2009, Górnictwo i Geoinżynieria, rok 33, zeszyt 2,
2009.

Badura S., Łopata A.: Analiza Techniczna i Ekonomiczna Rekonstrukcji Czerpaków Dla Koparek Kołowych SCHRS 4000 Urabiających Caliznę w KwB Bełchatów, Mechanics Vol. 24 no. 1, 2005.

Turek B., Siennicki A., Szyszka R.: Zrobotyzowane napawanie naroży czerpaków koparek, III Międzynarodowy Kongres Górnictwa węgla Brunatnego, Bełchatów 22-24 kwietnia 2002, Prace naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki wrocławskiej.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>