Technologia napawania czerpaków pracujących w warunkach narażonych na nadmierne ścieranie; The technology of pad welding mud buckets operating in the conditions exposed to an excessive rubbing

Jacek Słania, Tomasz Pochwat

Abstrakt


Omówiono budowę czerpaków stosowanych w koparkach używanych w kopalniach węgla brunatnego. Przedstawiono przyczyny zużycia czerpaków. Omówiono proces napawania oraz przedstawiono stanowisko zrobotyzowane, na którym jest on prowadzony. Zaprezentowano robot spawalniczy oraz urządzenia peryferyjne. Przedstawiono efekty techniczne i ekonomiczne wdrożenia stanowiska zrobotyzowanego do napawania czerpaków.

Abstract

A construction of mud buckets used in excavators to mine out brown coal was described. The reasons of wearing out mud buckets were given. The process of pad welding and a robotized workplace, where it takes place were shown. A welding robot and peripheral devices were presented. Technical and economical effects of implementing robotized workplace of pad welding mud buckets were introduced. 


Słowa kluczowe


napawanie; napoina; robot przemysłowy; surfacing by welding; hardfacing; industrial robot

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Wocka N.: Czerpaki do urabiania utworów bardzo trudnoura- bialnych koparkami kołowymi, Węgiel Brunatny nr 3/60, 2007.

Idziak E., Szyszka R., Siennicki A., Turek B.: Zrobotyzowane spawanie czerpaków koparek, V Międzynarodowy Kongres Górnictwa węgla Brunatnego, Bełchatów 11-13 czerwca.

Górnictwo i Geoinżynieria, rok 31, zeszyt 2, 2007.

Szyszka R., Płomiński S.: Optymalizacja Czerpaków Koparek Kołowych Urabiających Utwory Trudno Urabialne, VI Międzynarodowy Kongres Górnictwa węgla Brunatnego, Bełchatów 18-20 maja 2009, Górnictwo i Geoinżynieria, rok 33, zeszyt 2,

Badura S., Łopata A.: Analiza Techniczna i Ekonomiczna Rekonstrukcji Czerpaków Dla Koparek Kołowych SCHRS 4000 Urabiających Caliznę w KwB Bełchatów, Mechanics Vol. 24 no. 1, 2005.

Turek B., Siennicki A., Szyszka R.: Zrobotyzowane napawanie naroży czerpaków koparek, III Międzynarodowy Kongres Górnictwa węgla Brunatnego, Bełchatów 22-24 kwietnia 2002, Prace naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki wrocławskiej.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v86i8.55

Refbacks

  • There are currently no refbacks.