Porównanie metod spawania rurociągów preizolowanych

Jacek Słania, Kamil Kołacza

Abstrakt


Przedstawiono wymagania dotyczące spawania rur preizolowanych. Omówiono zalecenia dotyczące wykonywania spoin sczepnych i kolejności układania ściegów. Przedstawiono podstawowe metody spawania rur preizolowanych, zakres stosowania oraz wady i zalety. Porównano koszty spawania z zastosowaniem poszczególnych metod spawania. 

Comparison of preinsulated pipelines methods of welding 

Abstract

Requirements put on welding preinsulated tubes are presented in the article. Recommendations related to make positional welds, and an order to make beads are provided. The basic methods of welding preinsulated tubes, a scope of their use, as well as advantages and disadvantages are given. The costs of welding with the use of particular methods of welding are compared. Słowa kluczowe


spawanie rur preizolowanych; metody spawania; koszty spawania; welding preinsulated tubes; methods of welding; costs of welding

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


SPEC – „Wytyczne wykonania, montażu, odbioru i eksploatacji rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym hdpe (układanych bezpośrednio w gruncie)”

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – „Wytyczne wykonania spawania rur przewodowych sieci ciepłowniczych z rur i elementów stalowych ”
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v87i11.522

Refbacks

  • There are currently no refbacks.