Technologia naprawy uchwytów klapy dużej biernej silnika odrzutowego Rd-33

Andrzej Klimpel, Agnieszka Rzeźnikiewicz

Abstrakt


Badania uszkodzeń uchwytów klapy dużej biernej silnika wykazały, że naprawa tych elementów wymaga opracowania warunków technologicznych napawania automatycznego plazmowego PTA oraz napawania laserowego HPDL materiałami dodatkowymi zapewnia- jącymi zwiększoną odporność na zużycie ścierne metal-metal, w stosunku do materiału podłoża. Wstępne próby napawania plazmowego PTA oraz napawania laserowego HPDL wykazały, że można uzyskać napoiny wysokiej jakości. Przez odpowiedni dobór parametrów napawania możliwe jest sterowanie wymiarami napoin oraz udziałem materiału podłoża w napoinie. Wykonano również badania odporności na zużycie ścierne połączenia metal-metal zgodnie z normą ASTM G99. Wyniki badań tribologicznych wykazały, że warstwa napawana laserowo z dodatkiem proszku 50%Ti-50%WC spełnia wszystkie warunki i jest prawie 124 razy bardziej odporna na zużycie ścierne typu metal-metal niż powierzchnia nieutwardzona. 


Słowa kluczowe


napawanie; napawanie PTA; napawanie regeneracyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A. Klimpel: Napawanie i natryskiwanie cieplne. Technologie, WNT, Warszawa, 2000.

L. Shepeleva at al: Laser cladding of turbine blades, Surface & Coatings Technology 125, 2000, s. 45 – 48.

L. Swadźba et. al.: Erosion and corrosion resistant coatings for aircraft compressor blades, Surface and Coatings Technology 62, 1993, s. 486-492.

A. Moiseyev: Titanium Alloys: Russian Aircraft and Aerospace Applications, J. N. Fridlyander, D. G. Eskin, Advances in Metallic Alloys, Taylor & Francis Group, Vol. V, 2006.

M. Hetmańczyk, L. Swadźba, B. Mendala: Advanced materials and protective coating in aero-engines application, Journal of

Achievements in Materials and Manufacturing Engineering,

/1, 2007, s. 372-381.

Ch. Leyens, M. Peters: Titanium and Titanium Alloys: Fundamentals and Applications, Wiley-VCH Verlag GmbH, 2005.

A. Klimpel, A.Olejnik, D.Janicki, A. Lisiecki: Laserowe spawanie naprawcze klap wylotowych odrzutowego silnika lotniczego z nadstopu niklu, Przegląd Spawalnictwa nr 12, 2009, s. 11-18.

S. Nowotny, S. Scharek, A. Schmidt: Advanced Laser Technology Applied to Cladding and Buildup, Welding Journal, Vol. V, 2007.

Pratt & Whitney Canada Corp. Specification: Micro–weld repair of turbine vane and vane segment castings.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v83i9.509

Refbacks

  • There are currently no refbacks.