Spawanie orbitale wężownic ze stali VM12-SHC

Marek Gucwa, Robert Bęczkowski, Marcin Stefański

Abstrakt


W pracy przedstawiono wybrane aspekty technologii wykonywania powierzchni grzewczych tj. wężownic przegrzewaczy pary z wykorzystaniem kompleksowego stanowiska do spawania metodą zmechanizowaną TIG. Próby spawania wykonano na rurach ze stali VM12-SHC o średnicy 44,5mm i grubości ścianki 7,1mm. Przedstawiono wyniki badań niszczących oraz nieniszczących oraz wskazano na problemy jakie można spotkać w czasie spawania tego typu stali. Przeprowadzone próby spawania złącza doczołowego dowiodły, iż spawanie orbitalne metodą TIG jest procesem bardzo skutecznym pod względem powtarzalności oraz jakości wykonanych połączeń spawanych. Odpowiednio przygotowane oprogramowanie procesu spawania, czy też bieżąca kontrola stanu technicznego urządzenia, powodują iż wskaźnik wadliwość wykonywanych złącz wynosi poniżej 1%. Z tego względu metoda spawania orbitalnego TIG jest rekomendowana w przypadku, gdy spawane są elementy w gatunkach o utrudnionej spawalności tj. VM12-SHC. 

Abstract

The paper presents selected aspects of technology per- formance of the heating surfaces, ie. steam superheater coils using a comprehensive outcome for mechanized TIG welding. Welding was carried out on steel pipes VM12-SHC having a diameter of 44,5mm and a wall thickness 7,1mm. The results of destructive and non-destructive tests were presented and the problems that can be encounter during this type of welding steel were pointed out. The butt joint welding tests that were made have proved that orbital TIG welding is a process very effective in terms of reproducibility and the quality of the welded joints. Properly prepared welding process software or the current control of the technical condition of the appliance, cause that the impairment indicator of the performed connectors is less than 1%. Therefore, the orbital TIG welding method is recommended when the elements are welded in the spe- cies hindered weldability, ie. VM12-SHC. 


Słowa kluczowe


spawanie rbitalne; stal VM12-SHC; orbital welding

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


M. Zeman, S. Błacha: Spawalne stale martenzytyczne żarowytrzymałe nowej generacji, Przegląd Spawalnictwa, Vol.86, Nr 4, s.51-61, 2014.

E. Tasak, A . Ziewiec: Spawalność materiałów konstrukcyjnych. Tom 1 – Spawalność stali, Wydawanictwo JAK, Kraków, 2009.

Poradnik inżyniera – Spawalnictwo; WNT, Warszawa 2003.

Brochure VM12 –SHC Technical Data Sheet. Materiały informacyjne

firmy Vallourec, 2015.

J. Jasak, K. Wojsyk., G. Golański: Właściwości mechaniczne niejednorodnego złącza spawanego stali VM12/X20 po wyżarzaniu, Przegląd Spawalnictwa, Vol.87, Nr 4, s. 5-9, 2015.

M. Urzynicok, K. Kwieciński, M. Szubryt: Doświadczenia przy wykonywaniu połączeń doczołowych ze stali martenzytycznej VM12-SHC, Przegląd Spawalnictwa, Vol. 81, Nr 11, s. 20-25, 2009.

A. Kolasa, P. Cegielski, A. Oneksiak: Nowa głowice do orbitalnego doczołowego spawania rur metodą TIG, Przegląd Spawalnictwa, Vol. 84, Nr 3, s. 32-38, 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v87i10.500

Refbacks

  • There are currently no refbacks.