Napawanie w regeneracji kokili do odlewania ciśnieniowego aluminium

Main Article Content

Piotr Białucki
Wiesław Derlukiewicz

Abstract

Opisano zużyte przez zmęczenie cieplne oraz uszkodzone mechanicznie segmenty kokili napawane metodą TIG. Przedstawiono analizę metod stosowanych w regeneracji stali narzędziowej do pracy na gorąco. Badano wpływ technologii napawania na właściwości warstw z dwóch wybranych spoiw. Określono warunki napawania i obróbki mechanicznej napawanych elementów form wtryskowych do odlewania ciśnieniowego części ze stopów aluminium. 

Surfacing in the aluminum die-casting metal mould regeneration

Worn by thermal fatigue and mechanically damaged segments of the permanent molds, were hard surfaced by the TIG welding method. The analysis of methods applied in the regeneration of tool steel for hot work was introduced. The influence of technology on the properties of surfacing layers of two selected filler metals was presented. Conditions for surfacing and machining regenerated elements of injection molds for die-casting of aluminum alloy were specified. 

 


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
P. Białucki and W. Derlukiewicz, “Napawanie w regeneracji kokili do odlewania ciśnieniowego aluminium”, WeldTechRev, vol. 83, no. 10, Oct. 2011.
Section
Articles

References

Białecki M. Charakterystyki stali. Stale narzędziowe. Wyd. Śląsk, Katowice.

Dobrzański L.A.: Podstawy nauki o materiałach i materiałoznawstwo, Gliwice 2002.

Pilarczyk J. (red). Poradnik inżyniera. Spawalnictwo. T.1. WNT, Warszawa 2003r.

Pilarczyk J. (red.). Poradnik inżyniera. Spawalnictwo. T.2. WNT, Warszawa 2005r.

MAG/WIG, TIG drôty pre navarovanie ocelí pre prácu za tepla – Mat. Inf. f-my Technomat, http://www.technomat.sk/eshop/ action/productdetail/oc/518/product/capilla-4914-mag-wig. xhtml 15-06-2011.

The Lincoln Electric Company, Nickel-Based Alloy Mig Wire And Tig Cut Lengths, LNM NiCro 60/20, LNT NiCro 60/20.Mat. inf. http://content.lincolnelectric.com/pdfs/products/ literature/ c6101.pdf. 15-06-2011.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>