Napawanie w regeneracji kokili do odlewania ciśnieniowego aluminium

Piotr Białucki, Wiesław Derlukiewicz

Abstrakt


Opisano zużyte przez zmęczenie cieplne oraz uszkodzone mechanicznie segmenty kokili napawane metodą TIG. Przedstawiono analizę metod stosowanych w regeneracji stali narzędziowej do pracy na gorąco. Badano wpływ technologii napawania na właściwości warstw z dwóch wybranych spoiw. Określono warunki napawania i obróbki mechanicznej napawanych elementów form wtryskowych do odlewania ciśnieniowego części ze stopów aluminium. 

Surfacing in the aluminum die-casting metal mould regeneration

Worn by thermal fatigue and mechanically damaged segments of the permanent molds, were hard surfaced by the TIG welding method. The analysis of methods applied in the regeneration of tool steel for hot work was introduced. The influence of technology on the properties of surfacing layers of two selected filler metals was presented. Conditions for surfacing and machining regenerated elements of injection molds for die-casting of aluminum alloy were specified. 

 Słowa kluczowe


napawanie regeneracyjne; napawanie form odlewniczych; welding remanufacturing

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Białecki M. Charakterystyki stali. Stale narzędziowe. Wyd. Śląsk, Katowice.

Dobrzański L.A.: Podstawy nauki o materiałach i materiałoznawstwo, Gliwice 2002.

Pilarczyk J. (red). Poradnik inżyniera. Spawalnictwo. T.1. WNT, Warszawa 2003r.

Pilarczyk J. (red.). Poradnik inżyniera. Spawalnictwo. T.2. WNT, Warszawa 2005r.

MAG/WIG, TIG drôty pre navarovanie ocelí pre prácu za tepla – Mat. Inf. f-my Technomat, http://www.technomat.sk/eshop/ action/productdetail/oc/518/product/capilla-4914-mag-wig. xhtml 15-06-2011.

The Lincoln Electric Company, Nickel-Based Alloy Mig Wire And Tig Cut Lengths, LNM NiCro 60/20, LNT NiCro 60/20.Mat. inf. http://content.lincolnelectric.com/pdfs/products/ literature/ c6101.pdf. 15-06-2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v83i10.468

Refbacks

  • There are currently no refbacks.