Badanie kolejowych osi drążonych

Władysław Michnowski, Piotr Machała, Patryk Uchroński, Jarosław Mierzwa

Abstrakt


W artykule przedstawiono metodę badania osi drążonych opracowaną przez firmę ULTRA. Konstrukcja tego typu osi narzuca podstawową metodę badania za pomocą głowicy 45 stopni umieszczonej wewnątrz otworu i przesuwanej wzdłuż osi. W tym rozwiązaniu oś jest badana jednocześnie dwoma głowicami zamocowanymi na dyszlu, który jest obracany i przesuwany wzdłuż osi. W trakcie badania przez cały czas jest identyfikowane położenie głowic (liniowe – wzdłuż osi oraz kątowe – na przekroju osi), co umożliwia precyzyjne określenie położenia ewentualnych wskazań, które są automatycznie rejestrowane. Położenie liniowe jest mierzone przez dodatkową głowicę ultradźwiękową, natomiast położenie kątowe – za pomocą inklinometru. W wyniku badania uzyskuje się mapę wskazań oraz mapę miejsc niezbadanych.

Examination of drilled railway axles 

Abstract

The examination method of drilled axles elaborated by ULTRA company is presented in the article. The construction of such axles imposes the basic method of examination – the 45 degree probes moved inside drilled hole. In presented solution, the axle is tested simultaneously with two probes fixed o the thrill that is rotated and moved along axle. All the time during examination the location of probes is monitored (linear – along the axle and angular – on axle section). It enables the precise location of indications that are automatically registered. The linear location is measured with extra ultrasonic probes, the angular location with inclinometer. The result of examination is the map of indications and not tested places. 
Słowa kluczowe


UV; NDT; badania nieniszczące

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


http://ultra.wroclaw.pl/?doc=certyfikacje/osiepelne/〈=pl

http://ultra.wroclaw.pl/?doc=certyfikacje/osiedrazone/〈=pl
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v83i13.423

Refbacks

  • There are currently no refbacks.