Spawanie blach dla przemysłu motoryzacyjnego metodą MAG ze zmienną biegunowością (AC Pulse)

Tomasz Pfeifer, Agnieszka Kiszka

Abstrakt


W artykule przedstawiono analizę warunków technologicznych spawania materiałów konstrukcyjnych nową, innowacyjną metodą. omówiono badania technologiczne wariantu spawania AC MIG PULSE, opracowanego przez japońską firmę OTC Daihen i określono właściwości uzyskanych połączeń oraz ich zastosowanie do łączenia cienkich blach stalowych z nowoczesnymi powłokami w przemyśle samochodowym. 

Welding of automotive steels using Mag method with variable polarity (AC Pulse) 

Abstract

The analysis of technological conditions of welding of zinc-coated plate using modern, innovative technique has been presented. Technological investigation of AC MIG PULSE welding technique, developed by Japanese company oTC Daihen has been carried out (MAG welding using variable polarity). The properties of welded joints has been presented and possibilities of application of this method in automotive industry has also been discussed. 
Słowa kluczowe


AC MAG; alternating current MAG; prąd zmienny MAG

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Matusiak J., Pfeifer T., Wyciślik J. , Kiszka A.: Analiza wpływu warunków technologicznych innowacyjnych technik spajania różnych materiałów konstrukcyjnych z nowoczesnymi powło- kami ochronnymi na stan środowiska pracy. Praca badawcza Instytutu Spawalnictwa nr Ma-34, Gliwice 2011.

Szubert L., Skoczewski P., Welcel M.: System rejestracji parametrów elektrycznych procesu spawania dla wielu stanowisk produkcyjnych. Praca badawcza Instytutu Spawalnictwa nr Fc-89, Gliwice 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v84i2.399

Refbacks

  • There are currently no refbacks.