Kwalifikowanie technologii spawania wg PN-EN ISO 15614-8 na przykładzie płyt sitowych w U-rurowych wymiennikach ciepła

Grzegorz Rogalski, Dariusz Fydrych

Abstrakt


W artykule przedstawiono charakterystykę normy PN-EN ISO 15614-8:2005 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Badanie technologii spawania. Część 8: Spawanie rur z płytami sitowymi [1]. Zaprezentowano algorytm postępowania w przypadku stosowania tej normy, i podano warunki, które uzasadniają wybór normy PN-EN ISO 15614-8 do zatwierdzania technologii spawania. Przedstawiono przykład złączy spawanych stosowanych w połączeniach typu dno sitowerury oraz wy- niki badań kwalifikacyjnych dla połączenia dna sitowego ze stali kotłowej P355NH z rurami z austenitycznej stali odpornej na korozję 316L. 

Qualification of welding procedures acc. to PN-EN ISO 15614-8 – an example of tube plate used in U-tube heat exchangers 

Abstract

The paper presents the characteristic of the PN-EN ISO 15614-8:2005 „Specification and qualification of welding procedures for metallic materials – Welding procedure test – Part 8: Welding of tubes to tubeplate joints [1]. An algorithm of procedures needed to apply this standard is presented and the conditions that justify the choice of the PN-EN ISO 15614-8 for qualification of welding procedures are given. An example of welded tube to tube-plate joints and the results of qualifying tests for the connection of tube-plate (P355NH) with austenitic tubes (316L) are shown. Słowa kluczowe


technologia spawania; wymiennik ciepła, kwalifikowanie technologii

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


PN-EN ISO 15614-8:2005. Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Badanie technologii spawania. Część 8: Spawanie rur z płytami sitowymi.

Rogalski G., Łabanowski J.: Kwalifikowanie technologii spawania zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 15613 na przykładzie wytwarzania rur stosowanych w płaszczowo-rurowych wymiennikach ciepła. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 5/2011.

Świerczyńska A., Rogalski G., Fydrych D.: Badania właściwości i struktury spawanych austenitycznych rur wymienników ciepła. Przegląd Spawalnictwa 6/2010.

www.secespol.pl

Hobler T.: Ruch ciepła i wymienniki. Wydanie V zmien. i uakt. WnT Warszawa 1979.

ASME Sec. VIII div. I: 2010 ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section VIII, Division 1: Rules for Construction of Pressure Vessels.

PN-EN 13445-3:2009: nieogrzewane płomieniem zbiorniki

ciśnieniowe. Część 3. Projektowanie (oryg.).

ASME Sec. IX:2010 ASME Boiler and Pressure Vessel

Code, Section IX: Welding and Brazing Qualifications.

PN-EN ISO 15609-1:2007. Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Instrukcja technologiczna spawania. Część 1. Spawanie łukowe.

EN 287-1 (PN ISO 9606-1): Spawalnictwo. Egzaminowanie spawaczy. Stale.

EN 287-2: Spawalnictwo. Egzaminowanie spawaczy. Aluminium i stopy aluminium.

PN-EN ISO 9606-3:2001. Egzaminowanie spawaczy. Część 3. Miedź i stopy miedzi.

PN-EN ISO 9606-4:2001. Egzaminowanie spawaczy. Część

nikiel i stopy niklu. PN-EN ISO 9606-5:2002. Egzaminowanie spawaczy. Część 5. Tytan i stopy tytanu, cyrkon i stopy cyrkonu.

PN-EN 1418:2000. Personel spawalniczy. Egzaminowanie operatorów urządzeń spawalniczych oraz nastawiaczy zgrzewania oporowego dla w pełni zmechanizowanego i automatycznego spajania metali.

PN-EN 29692:1997. Spawanie łukowe elektrodami otulonymi, spawanie łukowe w osłonach gazowych i spawanie gazowe. Przygotowanie brzegów do spawania stali.

PN-EN 1708-1:2010. Spawanie. Podstawowe rozwiązania stalowych połączeń spawanych. Część 1.

CR ISO 15608:2002. Spawanie. Wytyczne systemu podziału materiałów metalowych na grupy.

PN-EN ISO 15614-1:2008. Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Badanie technologii spawania. Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łu- kowe niklu i stopów niklu.

PN-EN 439:1999. Materiały dodatkowe do spawania. Gazy i mieszaniny gazów do spawania i procesów pokrewnych.

PN-EN ISO 14175:2009. Materiały dodatkowe do spawania. Gazy i mieszaniny gazów do spawania i procesów pokrewnych.

PN-EN 970:1999. Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne.

PN-EN 571-1:1999. Badania nieniszczące. Badania penetracyjne. Zasady ogólne.

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy spawanych.

PN-EN 1321:2000. Spawalnictwo. Badania niszczące metalowych złączy spawanych. Badania makroskopowe i mikroskopowe złączy spawanych.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v84i2.396

Refbacks

  • There are currently no refbacks.