Plan spawania stalowej kładki dla pieszych II

Jacek Słania

Abstrakt


Przedstawiono plan spawania stalowej kładki dla pieszych. Przywołano obowiązujące w tym zakresie normy. Zestawiono wymagania związane ze stosowanymi metodami spawania dotyczące materiałów podstawowych i dodatkowych do spawania, kwalifikacji spawaczy oraz stosowanymi urządzeniami spawalniczymi. Omówiono zagadnienia związane z kolejnością spawania deta- li oraz montażu gotowych segmentów. Przedstawiono zagadnienia prostowania elementów, ich naprawy oraz kontroli po naprawie. 

Steel footbridge welding plan ii 

The footbridge welding plan was presented. The standards from this field were quoted. The issues on parent and auxiliary materials, welders qualifications and welding devices were described. What is more, the authors presented the issues on the sequence of details welding and assembling segments. The requirements on straightening elements and repair of faulty joints were shown. 
Słowa kluczowe


plan spawania; konstrukcja spawana; technologia spawania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kurpisz B.: Technologiczne plany spawania. Instytut Spawalnictwa, Gliwice 1991.

PN – EN ISO 3834-2: Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. Część 2: Pełne wymagania jakości.

PN–B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. wymagania podstawowe.

Słania J.: Plan spawania carg płaszcza pieca obrotowego. Przegląd Spawalnictwa 2/2011, s. 36-41.

Słania J., Wodecki D.: Plan spawania belki poprzecznej dźwigu. Przegląd Spawalnictwa 2/2011, s. 30-35.

Słania J.: Plan technologiczny spawania płyty gąsienicowej. Przegląd Spawalnictwa 3/2010, str. 16-25.

Słania J.: Plan spawania stalowej kładki dla pieszych I, Przegląd Spawalnictwa 2/2012, s 20-23.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v84i2.395

Refbacks

  • There are currently no refbacks.