Plan spawania stalowej kładki dla pieszych I

Jacek Słania

Abstrakt


Opracowano plan spawania stalowej kładki dla pieszych. omówiono w nim wymagania dotyczące materiałów podstawowych i dodatkowych do spawania, kwalifikacji spawaczy oraz stosowanych urządzeń spawalniczych. Przedstawiono ogólne wytyczne dotyczące spawania. omówiono kolejność spawania detali oraz montażu gotowych segmentów. Przedstawiono wymagania dotyczące prostowania elementów oraz naprawy wadliwych odcinków spoin. Podano też zalecenia dotyczące próbnego montażu. 

Steel footbridge welding plan I

Abstract

The footbridge welding plan was presented. The standards from this field were quoted. The issues on parent and auxiliary materials, welders qualifications and welding devices were described. What is more, the authors presented overall guidelines on welding technology and the sequence of welding of details and assembling segments. The requirements on straightening elements and repair of faulty joints were shown. There were given recommendations on test-assembly. 




Słowa kluczowe


plan spawania; konstrukcja spawana; technologia spawania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kurpisz B.: Technologiczne plany spawania. Instytut Spawalnictwa, Gliwice 1991.

PN–EN ISO 3834-2: Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. Część 2: Pełne wymagania jakości.

PN–B–06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. wymagania podstawowe.

Słania J.: Plan spawania carg płaszcza pieca obrotowego.

Przegląd Spawalnictwa 2/2011, s. 36-41.

Słania J., Wodecki D.: Plan spawania belk ipoprzecznej dźwigu. Przegląd Spawalnictwa 2/2011, s. 30-35.

Słania J.: Plan technologiczny spawania płyty gąsienicowej.

Przegląd Spawalnictwa 3/2010, s. 16-25.




DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v84i2.394

Refbacks

  • There are currently no refbacks.