Plan spawania elementu obudowy kopalnianej – osłony odzawałowej

Jacek Słania, Henryk Marcinkiewicz, Mariusz Kiełbik

Abstrakt


W artykule przedstawiono plan spawania stalowej osłony odzawałowej obudowy górniczej. omówiono kolejność spawania detali oraz montażu gotowych segmentów z uwzględnieniem podziału na poszczególne etapy produkcji. Przedstawiono wymagania dotyczące badań nieniszczących, przykład planu badań i etapy badań oraz ogólne wytyczne dotyczące spawania. 

Welding plan of the element of mine support – shield system 

Abstract

There was the welding plan of the element of mine support of shield system presented. The authors described the sequence of details welding and the segments compound with taking into consideration certain production stages. The requirements for non-destructive testing were shown. There were examples of testing plan and the stages of testing described. The overall guidelines on welding were presented. Słowa kluczowe


plan spawania; konstrukcja spawana; technologia spawania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kurpisz B.: Technologiczne plany spawania. Instytut Spawalnictwa, Gliwice 1991.

PN–EN ISO 3834-2 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. Część 2: Pełne wymagania jakości.

Słania J.: Istota planów spawania. Przegląd Spawalnictwa 2/2011, s. 3-9.

Słania J. Kaczor T.: Plan spawania zbiornika ciśnieniowego. Przegląd Spawalnictwa 4/2010, s. 9-18.

Słania J., Kwiecień L., Jarosiński J.: Plan spawania kotłów płomienicowo – płomieniówkowych. Przegląd Spawalnictwa 6/2010, s. 32-40.

Słania J., Skóra J.: Plan spawania wymiennika ciepła chłodzonego powietrzem. Przegląd Spawalnictwa 2/2011, s. 16-22.

Słania J.: Plan spawania carg płaszcza pieca obrotowego. Przegląd Spawalnictwa 2/2011, s. 36-41.

Słania J., Wodecki D.: Plan spawania belki poprzecznej dźwigu. Przegląd Spawalnictwa 2/2011, s. 30-35.

Słania J.: Plan technologiczny spawania płyty gąsienicowej. Przegląd Spawalnictwa 3/2010, s. 16-25.

Słania J.: Plan spawania przy wykonywaniu napraw bieżących kotłów parowych, kotłów wodnych i stałych zbiorników ciśnieniowych. Przegląd Spawalnictwa 2/2011, s. 22-30.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v84i2.392

Refbacks

  • There are currently no refbacks.